Nar. 22.11.2012 - Otec- NeVSKAYA USLADA DRAGOCENNYY BRASLETIK . matka- ANETKA NIKI z Vtáčej záhrady